01 February 2011

SWOT-analyse over IT-offshoring

SWOT-analyse over IT-offshoring: "Dit artikel bevat een overzicht van de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van offshoring. Door de vele kansen en voordelen, is het voor veel organisaties strategisch interessant om it-werk te offshoren [2]. Vooral de toegang tot (in ons land schaars) personeel en het daardoor makkelijker kunnen groeien, zijn redenen om offshoring serieus te overwegen. Daarnaast liggen er ook nog eens kansen voor kostenefficiƫntie en rendementsvoordelen. Er kleven echter ook nadelen aan offshoring. De afstanden en tijdsverschillen tussen samenwerkende professionals hebben negatieve effecten en brengen risico's met zich mee. Het is daarom raadzaam om een gebalanceerde afweging te maken op basis van alle voor- en nadelen."